Бизнес » Хуудас 10 » Төр.мн

Хохирогчийг буруутгадаг "ШУДАРГА ЁС"

Шударга ёсыг Монголоос хайгаад олохгүй. Тэр үнэнтэй хамт аль эрт сөнөжээ. Шударга ёс гэдэг уг нь үнэний хэмжүүр. Гэтэл бид үнэнийг худлаар будаж үгүй болгоод, оронд нь үлгэр...

News