Эдийн засаг » Төр.мн

Эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх сайн туршлагыг нэвтрүүлэх асуудлаар олон улсын хурал болно

  Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй хөгжиж буй болон арлын жижиг орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн газартай хамтран "Далайд...

Япон улсын Токио хотноо болсон “Цахим зах зээлийн өрсөлдөөний асуудлууд” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

  Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын OECD/KPC Солонгос дахь бодлогын төв, Японы Шударга Худалдааны хороото хамтран зохион байгуулсан ”Цахим зах зээлийн...

News