Геодези, зураг зүйн тухай хууль, тогтоомийн хэрэгжилтийг хангуулах сургалт хийв » Төр.мн

Геодези, зураг зүйн тухай хууль, тогтоомийн хэрэгжилтийг хангуулах сургалт хийв


Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын газраас "Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин сургалтаар Геодези, зураг зүйн тухай хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд Барилгын геодезийн ажил, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвээрдэд бүтцийн салбарын 40 мэргэшсэн, зөвлөх инженерүүдэд сургалт хийлээ.
Сургалтаар Геодези, зураг зүйн тухай, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль, Барилгын геодезийн ажил БНбД 11-08-06, Хөрс. Барилга, байгууламжийн буурийн хэв гажилтыг хэмжих аргууд MNS 3672:1984 стандартын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах, барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажил, геодезийн хэмжилт зураглал хийх нарийвчлал, геодезийн хэмжилт хийх технологийн дараалал, зөрчил гарч байгаа шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, байгаль орчны хяналтад иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эрх үүрэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор дотоод хяналтыг зохион байгуулах талаар танилцуулав.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Next Post

News