Өвөрхангай » Төр.мн

Хүчирхийллийг бууруулахад хувь хүний ухамсар, сэтгэхүйг өөрчлөх нь нэн тэргүүний чухал алхам

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвөөс "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар үүрэг хүлээсэн мэргэжилтнүүдийн үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 21...

News