Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яам » Төр.мн

МЭНДЧИЛГЭЭ

  Монгол Улсын Засгийн газраас зам, тээврийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 онд хэд хэдэн томоохон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллалаа. Дэлхийн...

News