Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх салбар дундын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх салбар дундын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээ болох эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хүүхэд бүрт хүртээмжтэй, цогц байдлаар үзүүлэхэд салбар дундын ойлголцол, хамтын ажиллагаа шаардлагатай байгааг үндэслэн салбар дундын хамтарсан уулзалт, хэлэлцүүлгийг тогтмол зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

Энэ хүрээнд ээлжилт хэлэлцүүлгийг Эрүүл мэндийн яам зохион байгуулж, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, олон улсын байгууллагын төлөөлөл болон  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 17 төрийн бус байгууллага, эцэг эхийн төлөөлөл оролцлоо.   

Эрүүл мэнд, Боловсрол, шинжлэх ухаан, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд нарын хамтарсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны товч мэдээллийг Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг танилцуулсан.  
Эрүүл мэндийн салбарт хууль эрх зүйн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хэрэглэх Монгол Улсад эмийн бүртгэлд бүртгэлгүй 10 нэрийн эмийг “Өнчин эмийн жагсаалт”-д нэмж баталсан, “Нярайн шарлалтын үеийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн зааврын боловсруулж, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал, маягтын хэрэгжилтийг сайжруулах хүрээнд гарсан саналыг дэмжин тушаалын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан.
Мөн НҮБ-ын Хүүхдийн сангийнхантай уулзаж “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын чанарыг сайжруулах”-д хамтран ажиллах чиглэлээ хэлэлцсэн. “Засгийн газрын 2023 оны гуравдугаар сарын 7-ны ээлжит хуралдааны шийдвэрээр “Авлигаас хураасан хөрөнгийг эх, хүүхдийн эмчилгээ, тусламжид зориулах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолыг баталсан нь цаашид эх хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн нэмэлт эдийн засгийн эх үүсвэр бүрдэж байна.

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн үзүүлэлтээс харахад 2023 оны эхний улирлын байдлаар хүүхдэд чиглэсэн 12 нэр төрлийн тусламж, үйлчилгээнд нийт 51.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулсан байна. Үүнээс хэвтүүлэн эмчлэх, амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ болон түргэн тусламж нь нийт санхүүжилтийн 75,8 хувийг эзэлж буй юм.  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх сэргээн засах эмчилгээнд энэ оны эхний улирлын байдлаар 10 458 тохиолдолд 1.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.
БНТУ-ын Лив эмнэлгийн  зочин профессорыг Монгол Улсад урьж энэ сарын 12-16-ны хооронд УГТЭ-т өмнө мэс засал хийсэн 5 хүүхдийн хяналтын үзлэг, шинээр 50 хүүхдэд үзлэг, оношилгоо хийж, 9 хүүхдэд мэдрэлийн ёзоор тайрах хагалгаанд орох заалт, оношийг тогтоолоо.
Мөн ЭХЭМҮТ-д хяналтад байдаг ходоодны гастростомийн гуурс шаардлагатай найман хүүхдэд гуурсыг олгосон. Тус төвийн 20 төрөлжсөн мэргэшлийн эмчийн багаар 168 хүүхдийг үзлэг оношилгоонд хамруулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа сувилгаа, оношилгоо, хөгжлийн бэрхшээлд хүргэж байгаа шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлс зэрэг таван чиглэлээр судалгаа хийж, ховор тохиолддог эмгэгийн оношилгоо эмчилгээг сайжруулахад чиглэсэн гадаадын туршлага солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, хэвтүүлэн эмчлэх тасагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулж  хоёр ор бүхий өрөөг тохижуулсан.  
Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд цогц тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг “Төрөлжсөн мэргэжлийн баг” нийслэлд 6, орон нутагт 19 байна. Төв аймаг, Говьсүмбэр, Дундговь аймаг төрөлжсөн мэргэшлийн багаа байгуулаагүй учраас бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллах боломжгүй байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нэн шаардлагатай эмийн санхүүжилтийг харвал 2023 оны эхний улирлын байдлаар 14 нэрийн эмэнд нийт 194.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг ЭМДС-гаас олгосон. Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хэрэглэх 49 нэрийн эм бүртгэлтэй байна.  Дотооддоо 4 нэрийн уналт таталтын эсрэг эм үйлдвэрлэж, 45 нэрийн эмийг нийт 12 улсаас импортлож байгаагийн ес нь эмийн хатуу зохицуулалттай улс байна.

Монголд бүртгэлтэй болон нэг удаагийн импортын лизензээр импортолсон нийт олон улсын нэршлээр 53, худалдааны нэршлээр 93 нэрийн уналт таталтын эсрэг эмээс 30-аас дээш хоногийн нөөцтэй 16, 30-аас цөөн хоногийн нөөцтэй 7 нэр төрлийн эм байгаа бөгөөд худалдан авалт, нөөцийн тасалдалгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарч байна.
Эрүүл мэндийн яамнаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эмчилгээнд хэрэглэгдэх эм бүртгэлийн үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, эмийн худалдааны үнэд хяналт тавих, эмийн хэрэгцээг тооцоолон олон нийтийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, нэн шаардлагатай, цөөн тоогоор хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэхэд онцгой анхаарал хандуулж байна.
2022 оны тавдугаар сарын 1-нээс улс даяар эхлүүлсэн Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд 3, 9, 18, 36 сартайд нь хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг эрт илрүүлэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалыг тусгасан. Энэ оны эхний улирлын байдлаар  эрт илрүүлэгт нийт 900 шахам мянган хүн хамрагдсаны 50-иас илүү хувь нь 0-17 насны хүүхэд. Үүнээс 0-5 настай хүүхдийн 24.2 хувьд, 6-17 настай хүүхдин 76 хувьд  өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол илэрсэн бөгөөд зонхилон тохиолдох өвчлөлд шүд, амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэг, нүд, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг орж байна.

Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцуулахын  хамт  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэхэд эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд анхаарах асуудлын талаар бйар сууриа илэрхийлсэн.

Салбар дундын хэлэлцүүлэгт Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, ХНХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр нар тус тусын салбарт хэрэгжүүлсэн ажил бодлого шийдвэрийнхээ талаар мэдээлэл өгч, “Дохионы хэл ба хуулийн хэрэгцээ”, “Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах бичгийн хүртээмж”, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлж буй эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамжийн чиглэлээр тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлуудын талаар энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагынхан, эцэг эхийн төлөөлөл санал бодлоо хэлсэн.

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ ҮНЭЛГЭЭ?
Like 0 Зөв 0 0 Буруу 0 Воов 0 Уйтгартай 0 Дуртай
Нийт сэтгэгдэл 0
! Анхаар! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд tur.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй.
 • Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ЗДТГ 158.5 сая төгрөгөөр "ХАЛУУН УС"-ны газар барих гэнэ

  Нүүрсний цахим арилжааны 70 орчим хувийг ЭТТ ХК-ийн борлуулалт эзэлж байна

  Г.ХОНГОР: Үндсэн хуульд АГААРЫН ОРОН ЗАЙГАА өмчлөх асуудлыг тусгах шаардлагатай

  П.Орхон, Э.Дэлгэрмаа нар Бишкект финалдаж, С.Цэрэнчимэд хүрэл медалийн төлөө барилдана

  ЦЕГ: Таван настай хүүгээ зодсон хойд эцгийг цагдан хорих саналыг прокурорт хүргүүлжээ

  М.Ганхөлөг: "Үүлэнгөү" ХХК-ийн мах шинжилгээгээр эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй гэдэг нь батлагдсан

  “Гэгээн муза-17” наадам ирэх есдүгээр сард болно

  “Улаанбаатар марафон”-д 20 мянга гаруй хүн бүртгүүллээ

  Дуу цахилгаантай үргэлжлэн орсон усархаг борооны улмаас үер бууж 1 айлын гэр урсжээ

  Маргааш нийтийн тээврийн автобусны 40 чиглэлд өөрчлөлт орно

  Согтуу залуус өндрөөс унах гэж байсныг аварчээ

  Ч.Хүрэлбаатарын ЭЗХЯ Хөнгөн үйлдвэрийг судлахад 150 САЯ төгрөг зарцуулна

  Маргааш зах, худалдааны төвүүд ажиллахгүй

  "Japan Airlines" авиа компаин Нарита-Улаанбаатар чиглэлд чартер нислэг үйлдэнэ

  Х.Ундрам олон төрөлтийн шигшээд өнөөдөр өрсөлдөнө

  Мөрдөгчийн мэдэгдлийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудтай танилцав

  Таван настай хүүг хойд эцэг нь зоджээ

  Прокурор гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 23 байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэл хүргүүллээ

  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан арга хэмжээний үеэр 335 хүүхэд төөрчээ

  "Улаанбаатар марафон-2023" олон улсын гүйлтийн өдөр буюу маргааш 6:00- 18:00 цагийн хооронд автомашины хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлана

  Арван сартайгаас найман настай бүх хүүхдийг нэмэлт дархлаажуулалтад хамруулна

  Дугуй цагаан орчмын тохижилтын ажлыг шалгалаа

  Улаанбаатар хотод +18 градус дулаан

  "Ах эгч нартаа баярлалаа"

  “Хүүхэд таныг хамгаалъя” нээлттэй өдөрлөг боллоо

  3x3 эрэгтэй шигшээ баг унгарыг 21:19 харьцаатайгаар хожлоо

  Сайн дурын 100 ажилтан хүүхдийг төөрөх, болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж бугуйвчийг бага насны хүүхдүүдэд зүүж өгч байна

  “Эрүүл Монгол Хүн” үндэсний фестиваль болов

  Өнөөдөр цагийн хуваарийн дагуу ажиллах боомтууд

  Хүүхдийн баярын өдрөөр зарим чиглэлд нэмэлт автобус үйлчилнэ

  МУГТ Э.Цэндбаатарт КИРГИЗСТАН улсын өмнөөс ДАШТ-д оролцох санал тавьжээ

  Допинг хэрэглэсэн гэж "ГҮТГҮҮЛСЭН" Б.Суманчулуун, Н.Адъяабат нарын НАЧИН ЦОЛЫГ сэргээлээ

  НӨАТ-ын дөрөвдүгээр улирлын буцаан олголтыг нэгдүгээр сарын 28-наас иргэдийн данс руу шилжүүлнэ

  ХНХЯ: Хүсэлт гаргах шаардлагагүй, энэ сарын 20-ноос "ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ"-ийг олгоно

  Д.Хаянхярваа авлигын ХЭРГЭЭ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, хялбаршуулсан аргаар шийдэхийг хүсжээ

  “ШУНАЛ НЬ ТУЛАМ” болсон Баян Базараагийн мөнгөний уурхай “Алтайн Хүдэр”

  СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: 12-ноос хүйтний эрч эрс чангарна

  УИХ-ын гишүүн эхнэрээ зодоод "ЗУГТЖЭЭ"

  МУГТ, Олимпын мөнгөн медальт Н.Төгсцогт холимог тулаанч З.Шинэчагтагат зодуулжээ

  Намын дарга жинхэлсний дараа нэр бүхий сайдууд, төрийн нарийн нарыг солино

  С.Энхболд: Омикроны 5 тохиолдол бүртгэгдлээ, хөл хорио тогтоохгүй байх чиглэл барьж байна

  Өлсөгчид тус бүр 100 саяыг гаргаж, жагсагчдын ханш 60 мянгад хүрчээ

  Т.НЯМ-ОЧИР: Боловсрол бол дан ганц хичээл заах бус ЗӨВ ХҮН болгон төлөвшүүлэхэд оршино

  ТАНИЛЦ: Нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь

  Электрон тамхины талаарх таны мэдэхгүй зүйлс

  Н.ЭРДЭНЭБАЯР: Вакцины хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн иргэд 7 хоногийн дараа ЦУСАА өгч болно

  Хүүхдийн амиар “хөлжсөн” уяачид НААДАМ ХОЙШЛУУЛАХЫГ ЭСЭРГҮҮЦЭН ЖАГСАЖ БАЙНА 

  УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат эхнэрийнхээ уруулыг сэтэртэл ЗОДОЖ, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлджээ 

  Талбайн эрх мэдлийн тэмцлийн ард Ерөнхийлөгч байгааг өөрөө илчиллээ

  Голомт банк зээлийн 1 хувийн шимтгэлийг иргэнд буцаан олгох шүүхийн шийдвэр гарчээ

  Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхтэй 6 жил хамтран ажиллах баг ТОДОРЧ эхэллээ

  "ХУЛГАЙГААР" давсан аймгийн арслан Э.Нямаа

  Төрийн тахилгат Сутай хайрханыг УХААД эхэллээ Б.Бат-Эрдэнэ сайд аа? Ш.Раднаасэд, Б.Энх-Амгалан гишүүн ээ? Засаг дарга О.Амгаланбаатар аа?

  Хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлэн авах эсэхээ өнөөдрөөс эхлэн шалгана

  Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн "РЕЙТИНГ" өсөж эхэлжээ

  Э.Энхбатыг үхэл амьдралын заагт авчирсан Н.Түвшинбаяр юу бодож суудаг бол

  ШҮҮХ: Н.Түвшинбаяр өөрийн амь насанд халдаж болзошгүй тул 15 хоног үргэлжлүүлэн цагдан хорино

  Г.Хажидмаа: Ард түмний дэмжлэгтэй Дэлхийн стандарт шаардлага хангасан Ахмадын асрамжийн газар барина

  Дээд шүүх С.Эрдэнийн БҮРТГЭЛ ХЭВЭЭР гэсэн хариу өгчээ

  Монголын Залуучуудын Холбоо манлайлагч залуусаар хүч сэлбэлээ

  Категори баннер

  Холбоотой мэдээнүүд

  Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургуулилалт зохион байгуулна

  Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургуулилалт зохион байгуулна